Khắc phục tình trạng thiếu vaccine COVID-19, Canada ra khuyến nghị mới

Canada ra khuyến nghị mới về kéo dài khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine COVID-19 lên 4 tháng để tiêm chủng được cho nhiều người hơn. Ảnh: AFP
Canada ra khuyến nghị mới về kéo dài khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine COVID-19 lên 4 tháng để tiêm chủng được cho nhiều người hơn. Ảnh: AFP
Canada ra khuyến nghị mới về kéo dài khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine COVID-19 lên 4 tháng để tiêm chủng được cho nhiều người hơn. Ảnh: AFP
Lên top