Khắc phục chậm trễ tiêm chủng, Hàn Quốc mua thêm vaccine cho 23 triệu người

Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết: Hàn Quốc đã đặt mua vaccine COVID-19 đủ để tiêm chủng cho 79 triệu người. Ảnh: AFP
Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết: Hàn Quốc đã đặt mua vaccine COVID-19 đủ để tiêm chủng cho 79 triệu người. Ảnh: AFP
Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết: Hàn Quốc đã đặt mua vaccine COVID-19 đủ để tiêm chủng cho 79 triệu người. Ảnh: AFP
Lên top