Khả năng sống sót của đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang ngày thứ 9

Thợ lặn SEAL mang bình khí tiếp cận khu vực "bãi biển Pattaya" trong hang Tham Luang. Ảnh: Thai Navy SEAL
Thợ lặn SEAL mang bình khí tiếp cận khu vực "bãi biển Pattaya" trong hang Tham Luang. Ảnh: Thai Navy SEAL
Thợ lặn SEAL mang bình khí tiếp cận khu vực "bãi biển Pattaya" trong hang Tham Luang. Ảnh: Thai Navy SEAL
Lên top