Kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực ở Myanmar

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Myanmar. Ảnh: BNG
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Myanmar. Ảnh: BNG
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Myanmar. Ảnh: BNG
Lên top