Kết quả triển khai các ưu tiên, sáng kiến của Việt Nam năm Chủ tịch ASEAN

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 12-15.11, tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp báo sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 12-15.11, tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp báo sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 12-15.11, tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp báo sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top