Kết quả khám nghiệm tử thi George Floyd cho thông tin sốc

George Floyd. Ảnh: Luật sư Benjamin Crump của gia đình George Floyd cung cấp.
George Floyd. Ảnh: Luật sư Benjamin Crump của gia đình George Floyd cung cấp.
George Floyd. Ảnh: Luật sư Benjamin Crump của gia đình George Floyd cung cấp.
Lên top