Kết quả bầu cử Mỹ: Ohio chứng nhận ông Trump thắng 18 phiếu đại cử tri

Một nhân viên bầu cử quận chuẩn bị các lá phiếu vắng mặt ở Dayton, Ohio, Mỹ. Ảnh: AFP.
Một nhân viên bầu cử quận chuẩn bị các lá phiếu vắng mặt ở Dayton, Ohio, Mỹ. Ảnh: AFP.
Một nhân viên bầu cử quận chuẩn bị các lá phiếu vắng mặt ở Dayton, Ohio, Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top