Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kết quả bầu cử Mỹ khó tác động đến việc thông qua TPP