Kết quả ban đầu về tỉ lệ miễn dịch cộng đồng COVID-19 ở Thụy Điển

Tỉ lệ miễn dịch cộng đồng COVID-19 ở Thụy Điển thấp sau khi triển khai cách tiếp cận khác biệt. Ảnh: AFP.
Tỉ lệ miễn dịch cộng đồng COVID-19 ở Thụy Điển thấp sau khi triển khai cách tiếp cận khác biệt. Ảnh: AFP.
Tỉ lệ miễn dịch cộng đồng COVID-19 ở Thụy Điển thấp sau khi triển khai cách tiếp cận khác biệt. Ảnh: AFP.
Lên top