Kết luận chính thức về cái chết của Thị trưởng Seoul

Di ảnh của Thị trưởng Seoul Park Won-soon. Ảnh: AFP.
Di ảnh của Thị trưởng Seoul Park Won-soon. Ảnh: AFP.
Di ảnh của Thị trưởng Seoul Park Won-soon. Ảnh: AFP.
Lên top