Kết luận bước đầu về cái chết bí ẩn của hàng trăm con voi ở Botswana

Hình ảnh được cung cấp hôm 3.7 về xác voi chết một cách bí ẩn ở vùng đồng bằng Okavango, Botswana. Ảnh: AFP.
Hình ảnh được cung cấp hôm 3.7 về xác voi chết một cách bí ẩn ở vùng đồng bằng Okavango, Botswana. Ảnh: AFP.
Hình ảnh được cung cấp hôm 3.7 về xác voi chết một cách bí ẩn ở vùng đồng bằng Okavango, Botswana. Ảnh: AFP.
Lên top