Kết cục của người biểu tình gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Richard Barnett, người gác chân lên bàn trong văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đã bị bắt. Ảnh: AFP.
Richard Barnett, người gác chân lên bàn trong văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đã bị bắt. Ảnh: AFP.
Richard Barnett, người gác chân lên bàn trong văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đã bị bắt. Ảnh: AFP.
Lên top