Kênh đào Suez: Lịch sử tuyến đường thủy huyết mạch quan trọng của thế giới

Kênh đào Suez là một trong những tuyến đường thủy thương mại quan trọng nhất thế giới. Ảnh: AFP
Kênh đào Suez là một trong những tuyến đường thủy thương mại quan trọng nhất thế giới. Ảnh: AFP
Kênh đào Suez là một trong những tuyến đường thủy thương mại quan trọng nhất thế giới. Ảnh: AFP
Lên top