Kế hoạch ứng phó lũ lụt sông Dương Tử có ngay trong 3-5 phút

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top