Kế hoạch tẩy trùng toàn bộ Nhà Trắng vài giờ sau khi ông Trump rời đi

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP
Lên top