Kế hoạch táo bạo về phòng thí nghiệm nổi nặng 1.000 tấn trôi quanh Nam Cực

Phòng thí nghiệm nổi Polar Pod sẽ trôi dạt quanh Nam Cực để nghiên cứu đại dương. Ảnh: Polar Pod
Phòng thí nghiệm nổi Polar Pod sẽ trôi dạt quanh Nam Cực để nghiên cứu đại dương. Ảnh: Polar Pod
Phòng thí nghiệm nổi Polar Pod sẽ trôi dạt quanh Nam Cực để nghiên cứu đại dương. Ảnh: Polar Pod
Lên top