Kế hoạch phát biểu của Tổng thống Trump về việc Iran tấn công Mỹ

Tổng thống Donald Trump chuẩn bị có bài phát biểu về việc Iran tấn công căn cứ Mỹ. Ảnh: BI
Tổng thống Donald Trump chuẩn bị có bài phát biểu về việc Iran tấn công căn cứ Mỹ. Ảnh: BI
Tổng thống Donald Trump chuẩn bị có bài phát biểu về việc Iran tấn công căn cứ Mỹ. Ảnh: BI
Lên top