Kế hoạch đầy tham vọng của Nga khi muốn tự thay thế Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Ảnh: Wiki
Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Ảnh: Wiki
Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Ảnh: Wiki
Lên top