Kế hoạch đặc biệt của ông Joe Biden trong ngày đầu tại vị

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top