Kế hoạch của Tổng thống Trump những ngày cuối cùng tại vị

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top