Kế hoạch chia tay Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: AFP
Lên top