Kế hoạch bảo vệ an ninh đặc biệt cho bà Melania Trump ở Nhật Bản

Đơn vị nữ cảnh sát Nhật Bản diễn tập hôm 1.11. Ảnh: CNN
Đơn vị nữ cảnh sát Nhật Bản diễn tập hôm 1.11. Ảnh: CNN
Đơn vị nữ cảnh sát Nhật Bản diễn tập hôm 1.11. Ảnh: CNN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top