Kẻ hiếp dâm và giết người hàng loạt suốt hơn một thập kỷ ở Trung Quốc bị bắt