Kẻ cuồng sát đâm 22 học sinh tiểu học

Hiện các nạn nhân đang tiếp tục được chữa trị trong bệnh viện.
Hiện các nạn nhân đang tiếp tục được chữa trị trong bệnh viện.
Hiện các nạn nhân đang tiếp tục được chữa trị trong bệnh viện.
Lên top