Kazakhstan đổi tên thủ đô theo tên tổng thống vừa từ chức

Thủ đô Astana của Kazkhastan được đổi tên thành Nursultan. Ảnh: Getty Images
Thủ đô Astana của Kazkhastan được đổi tên thành Nursultan. Ảnh: Getty Images
Thủ đô Astana của Kazkhastan được đổi tên thành Nursultan. Ảnh: Getty Images
Lên top