Kangaroo sẽ trở thành thức ăn cho vật nuôi tại Australia

Kangaroo trở thành thức ăn cho vật nuôi ở Australia. Ảnh: VNU
Kangaroo trở thành thức ăn cho vật nuôi ở Australia. Ảnh: VNU
Kangaroo trở thành thức ăn cho vật nuôi ở Australia. Ảnh: VNU
Lên top