Jordan nới lỏng lệnh giới nghiêm, các cửa hàng mở cửa trở lại

Người dân xếp hàng  chờ mua bánh mì chở bằng xe buýt, ngày 24.3. Ảnh: Reuters
Người dân xếp hàng chờ mua bánh mì chở bằng xe buýt, ngày 24.3. Ảnh: Reuters
Người dân xếp hàng chờ mua bánh mì chở bằng xe buýt, ngày 24.3. Ảnh: Reuters
Lên top