Johnson&Johnson bị đối thủ từ chối lời mời cùng nghiên cứu đông máu

Vaccine COVID-19 của Johnson&Johnson. Ảnh: AFP/Getty.
Vaccine COVID-19 của Johnson&Johnson. Ảnh: AFP/Getty.
Vaccine COVID-19 của Johnson&Johnson. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top