Johnson & Johnson yêu cầu cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19

Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Lên top