Johnson & Johnson thay giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành mới của Johnson & Johnson Joaquin Duato. Ảnh: AFP
Giám đốc điều hành mới của Johnson & Johnson Joaquin Duato. Ảnh: AFP
Giám đốc điều hành mới của Johnson & Johnson Joaquin Duato. Ảnh: AFP
Lên top