Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

John McCain cảnh báo Trump không tái lập quan hệ với Putin