JICA Nhật Bản viện trợ 16 tỉ đồng cho Việt Nam chống COVID-19

Bìa sách Quy trình thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn. Ảnh: JICA
Bìa sách Quy trình thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn. Ảnh: JICA
Bìa sách Quy trình thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn. Ảnh: JICA
Lên top