Jessi Combs - Nữ tay đua nhanh nhất thế giới

Jessi Combs được kỷ lục thế giới Guiness xác nhận là nữ tay đua nhanh nhất thế giới. Ảnh: AFP
Jessi Combs được kỷ lục thế giới Guiness xác nhận là nữ tay đua nhanh nhất thế giới. Ảnh: AFP
Jessi Combs được kỷ lục thế giới Guiness xác nhận là nữ tay đua nhanh nhất thế giới. Ảnh: AFP
Lên top