"Jerusalem không phải để bán"

"Jerusalem không phải để bán, cũng không phải vàng hay bạc". Ảnh: Reuters
"Jerusalem không phải để bán, cũng không phải vàng hay bạc". Ảnh: Reuters
"Jerusalem không phải để bán, cũng không phải vàng hay bạc". Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top