Ivanka Trump xếp hàng mua kem khi đi vận động tranh cử

Ivanka Trump - con gái Tổng thống Donald Trump mua kem tại một tiệm kem trong thị trấn khi đi vận động tranh cử. Ảnh: AP.
Ivanka Trump - con gái Tổng thống Donald Trump mua kem tại một tiệm kem trong thị trấn khi đi vận động tranh cử. Ảnh: AP.
Ivanka Trump - con gái Tổng thống Donald Trump mua kem tại một tiệm kem trong thị trấn khi đi vận động tranh cử. Ảnh: AP.
Lên top