Ivanka Trump tới tòa trong vụ kiện dùng tiền sai mục đích

Ivanka Trump, con gái và là cố vấn của tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Ivanka Trump, con gái và là cố vấn của tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Ivanka Trump, con gái và là cố vấn của tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top