Ivanka Trump "rất sai lệch" về vụ thẩm vấn

Tổng chưởng lý Washington, D.C. Karl Racine. Ảnh: AFP.
Tổng chưởng lý Washington, D.C. Karl Racine. Ảnh: AFP.
Tổng chưởng lý Washington, D.C. Karl Racine. Ảnh: AFP.
Lên top