Ivanka Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024?

Ivanka Trump đủ điều kiện ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Ảnh: AFP
Ivanka Trump đủ điều kiện ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Ảnh: AFP
Ivanka Trump đủ điều kiện ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Ảnh: AFP
Lên top