Ivanka Trump bị thẩm vấn hơn 5 giờ

Ivanka Trump. Ảnh: AFP.
Ivanka Trump. Ảnh: AFP.
Ivanka Trump. Ảnh: AFP.
Lên top