Italia vừa trải qua ngày tang tóc nhất vì COVID-19

Quan tài các nạn nhân xấu số ở nhà thờ Holy Trinity Convent, Serina, Italia. Ảnh: AAP
Quan tài các nạn nhân xấu số ở nhà thờ Holy Trinity Convent, Serina, Italia. Ảnh: AAP
Quan tài các nạn nhân xấu số ở nhà thờ Holy Trinity Convent, Serina, Italia. Ảnh: AAP
Lên top