Italia: Triển khai biện pháp bảo vệ giúp tan chảy chậm sông băng

Các công nhân Italia đang phủ bạt lên bề mặt sông băng Presena bằng những tấm vải địa kĩ thuật khổng lồ. Ảnh: AFP
Các công nhân Italia đang phủ bạt lên bề mặt sông băng Presena bằng những tấm vải địa kĩ thuật khổng lồ. Ảnh: AFP
Các công nhân Italia đang phủ bạt lên bề mặt sông băng Presena bằng những tấm vải địa kĩ thuật khổng lồ. Ảnh: AFP
Lên top