Italia thắt chặt hạn chế khi số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục

Italia thắt chặt hạn chế khi số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục. Ảnh: AFP
Italia thắt chặt hạn chế khi số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục. Ảnh: AFP
Italia thắt chặt hạn chế khi số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục. Ảnh: AFP
Lên top