Italia: Số người chết do COVID-19 giảm trong ngày 22.3

Chuyên gia của Uỷ ban Khoa học Chính phủ Italia cho biết các con số giảm xuống là dấu hiệu đáng hoan nghênh. Ảnh: AFP
Chuyên gia của Uỷ ban Khoa học Chính phủ Italia cho biết các con số giảm xuống là dấu hiệu đáng hoan nghênh. Ảnh: AFP
Chuyên gia của Uỷ ban Khoa học Chính phủ Italia cho biết các con số giảm xuống là dấu hiệu đáng hoan nghênh. Ảnh: AFP
Lên top