Italia phong tỏa toàn quốc dịp lễ Phục sinh để ngăn chặn COVID-19

Italia áp đặt lệnh phong tỏa ngắn 3 ngày vào dịp lễ Phục sinh để ngăn chặn COVID-19. Ảnh: AFP
Italia áp đặt lệnh phong tỏa ngắn 3 ngày vào dịp lễ Phục sinh để ngăn chặn COVID-19. Ảnh: AFP
Italia áp đặt lệnh phong tỏa ngắn 3 ngày vào dịp lễ Phục sinh để ngăn chặn COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top