Italia phong toả 15 triệu dân vùng Venice và Milan do COVID-19

Chính phủ Italia quyết định phong tỏa khu vực Venice và Milan, nơi có 15 triệu dân Italia để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 (SARS-CoV-2). Ảnh: Reuters
Chính phủ Italia quyết định phong tỏa khu vực Venice và Milan, nơi có 15 triệu dân Italia để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 (SARS-CoV-2). Ảnh: Reuters
Chính phủ Italia quyết định phong tỏa khu vực Venice và Milan, nơi có 15 triệu dân Italia để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 (SARS-CoV-2). Ảnh: Reuters
Lên top