Italia: Ngạc nhiên với giá nhà 1 bảng Anh ở ngôi làng "miễn nhiễm" COVID-19

Giá nhà chỉ có 1 bảng Anh ở ngôi làng miễn nhiễm COVID-19 ở Italia. Ảnh: AFP
Giá nhà chỉ có 1 bảng Anh ở ngôi làng miễn nhiễm COVID-19 ở Italia. Ảnh: AFP
Giá nhà chỉ có 1 bảng Anh ở ngôi làng miễn nhiễm COVID-19 ở Italia. Ảnh: AFP
Lên top