Italia mời các bác sĩ nghỉ hưu trở lại giúp chống dịch COVID-19

Người đi bộ ở quảng trường Piazza Duomo tại Milan, Italia. Ảnh: Reuters.
Người đi bộ ở quảng trường Piazza Duomo tại Milan, Italia. Ảnh: Reuters.
Người đi bộ ở quảng trường Piazza Duomo tại Milan, Italia. Ảnh: Reuters.
Lên top