Italia mở lại biên giới đón khách du lịch Châu Âu

Khách du lịch xếp hàng làm thủ tục tại sân bay Fiumicino, Rome, Italia hôm 3.6 sau khi các sân bay và biên giới mở cửa trở lại cho khách du lịch và người dân tự do đi lại trên khắp đất nước. Ảnh: AFP.
Khách du lịch xếp hàng làm thủ tục tại sân bay Fiumicino, Rome, Italia hôm 3.6 sau khi các sân bay và biên giới mở cửa trở lại cho khách du lịch và người dân tự do đi lại trên khắp đất nước. Ảnh: AFP.
Khách du lịch xếp hàng làm thủ tục tại sân bay Fiumicino, Rome, Italia hôm 3.6 sau khi các sân bay và biên giới mở cửa trở lại cho khách du lịch và người dân tự do đi lại trên khắp đất nước. Ảnh: AFP.
Lên top