Italia khởi kiện các hãng sản xuất vaccine COVID-19 vi phạm hợp đồng

Một cư dân viện dưỡng lão được tiêm chủng vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại Rome, Italia, ngày 8.1. Ảnh: AFP
Một cư dân viện dưỡng lão được tiêm chủng vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại Rome, Italia, ngày 8.1. Ảnh: AFP
Một cư dân viện dưỡng lão được tiêm chủng vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại Rome, Italia, ngày 8.1. Ảnh: AFP
Lên top