Italia chặn xuất khẩu vaccine AstraZeneca sang Australia

Italia đã chặn lô vaccine AstraZeneca 250.000 liều xuất khẩu sang Australia, lần đầu tiên theo lệnh cấm xuất khẩu của chương trình giám sát vaccine từ Ủy ban Châu Âu. Ảnh: AFP
Italia đã chặn lô vaccine AstraZeneca 250.000 liều xuất khẩu sang Australia, lần đầu tiên theo lệnh cấm xuất khẩu của chương trình giám sát vaccine từ Ủy ban Châu Âu. Ảnh: AFP
Italia đã chặn lô vaccine AstraZeneca 250.000 liều xuất khẩu sang Australia, lần đầu tiên theo lệnh cấm xuất khẩu của chương trình giám sát vaccine từ Ủy ban Châu Âu. Ảnh: AFP
Lên top